Foto: Siri Bakken

Foto: Siri Bakken

Du kan ta kontakt med følgende likepersoner i
Lymfekreftforeningen Vestfold:

Trond Svanberg, Larvik (pasient og pårørende)
Telefon: 934 62 630
E-post: trondsva@frisurf.no