VERV OG VINN!


I perioden juli til 20. desember 2017 gjennomfører vi i Lymfekreftforeningen en vervekampanje. Verv nye medlemmer og vinn et nettbrett!

Hva betyr medlemskapet for foreningen?


Lymfekreftforeningen ble stiftet i 2007 og er en landsomfattende organisasjon for personer som har eller har hatt lymfekreft, og deres pårørende.

Behovet for foreningen er stort da det finnes nærmere 12.000 personer som har eller har hatt lymfekreft i Norge.  Mange føler behov for støtte og samtale med andre som gjennomgår og har gjennomgått samme behandling. I tillegg ønsker vi å informere gjennom helsevesenet.

Lymfekreftforeningen skal også være et forum hvor man kan snakke om lymfekreft, et fellesskap der du treffer likesinnede og et godt miljø for å utveksle erfaringer.

Medlemskontingenten er foreningens viktigste inntektskilde. Som medlem i Lymfekreftforeningen bidrar du til å sette lymfekreft på dagsorden, samt å hjelpe andre i samme sitasjon.

Støtt Lymfekreftforeningens arbeid for et bedre tilbud innen diagnostisering, behandling og rehabilitering for alle som rammes av lymfekreft.

 

Hva får du som medlem i Lymfekreftforeningen?


Lymfekreftbladet

Dette er navnet på vårt medlemsblad som vi gir ut tre ganger i året. «Lymfekreftbladet» er et organ hvor medlemmene får ny og oppdatert informasjon om behandlingsmåter og hvor de kan følge med på hva som skjer i foreningen.

Likepersoner

Lymfekreftforeningen har et nettverk med likepersoner som er tilgjengelig for å svare på spørsmål, gi veiledning og støtte. Her finner du en oversikt over likepersoner i Lymfekreftforeningen.

Regionale og landsdekkende samlinger

Foreningen har årlige samlinger både på nasjonalt og regionalt plan. Disse samlingene er svært viktig treffpunkt for foreningens medlemmer.

Lokallag

Foreningen har så lang etablert ti lokalavdelinger og ønsker oss mange flere lokalavdelinger rundt i landet.

 


Hva koster et medlemskap?


Medlemskap – kr. 300,- Rett til medlemskap har alle som har eller har hatt lymfekreft, deres pårørende og andre interesserte.

Familiemedlemskap – kr 600,- Rett til familiemedlemskap har alle som har eller har hatt lymfekreft, deres pårørende og andre interesserte. Medlemskapet gjelder for alle medlemmer i familien på samme bostedsadresse.

Verv nye medlemmer


Verv en venn eller flere og bli med i trekningen av et nettbrett. Alle som verver er med i trekningen, uansett om du verver ett nytt medlem eller flere.

Vervekampanjen avsluttes i november. Vinneren offentligjøres på foreningens Facebook side.

På forhånd takk som bidrar til Lymfekreftforeningens arbeid, samt økonomisk til foreningens drift.

 

Klikk her for å verve ett nytt medlem