Samtale-bilde

Samtaler og erfaringsutveksling

Vardesenterne er et tilbud til kreftpasienter som ønsker å ta «en pause» fra kreftsykdommen, utveksle erfaringer med andre, eller kanskje få råd og hjelp.

Vardesenterne er etablert av Kreftforeningen og helseforetakene, og har som formål å være møteplasser for kreftpasienter og pårørende med aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og mestring.

Det er etablert Vardersenter ved følgende sykehus:

 

På Vardesentrene møter du bl.a. likepersoner som er tidligere kreftpasienter og pårørende som har vært gjennom noe av det samme som deg, som har taushetsplikt og er kurset i å dele erfaringer.

 

Les mer om alle Vardesenterne her.