Dersom du har flere symptomer kan legen mistenke lymfekreft. Det vil i så fall bli tatt en rekke undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte mistanken. Undersøkelsen tas også for å finne ut hvor utbredt en eventuell sykdom er. Sykdommens utbredelse har betydning for hvilken behandling du blir tilbudt.

Undersøkelsene ifm diagnostisering av lymfekreft kan omfatte:
Møte med legen

Det kan være lurt å forberede seg til møtet med legen. Her er noen nyttige tips:

  • Tenk igjennom hva du ønsker å få ut av samtalen.
  • Skriv ned på forhånd det du lurer på.
  • Ta med deg noen – det er lett å glemme mye av det som blir sagt.
  • Oppsummer det dere har snakket om før du går fra legen. Da kan evt misforståelser korrigeres.
  • Snakk gjerne med noen om samtalen etterpå.
Tannlege

Pasienter som skal strålebehandles mot munnhule eller gjennomgå cellegiftbehandling som forventes å kunne gi alvorlig benmargssuppresjon bør undersøkes av tannlege med tanke på videre tannhelse. Pasientene skal samtidig instrueres og gis råd vedrørende tannhygiene. Her kan du lese mer om støtte til utgifter i forbindelse med kreft.

Nedfrysning av sæd

Menn som skal ha cellegift eller strålebehandling under mageområdet, må informeres om mulighetene for nedfrysing av sæd.

Nedfrysning av ovarialvev

Nedfrysning av ovarialvev (vev fra eggstokk) anses fortsatt som utprøvende, og utføres ved seksjon for in vitro fertilisering (IVF), Oslo universitetssykehus, kvinneklinikken Rikshospitalet. Kun noen få barn er født på verdensbasis etter reimplantasjon av ovarialvev.

Hele eggstokken eller store deler av den fjernes og fryses ned. Etter frysing og tining implanteres ”ruter” av eggstokkvev i gjenværende eggstokk, hud eller fritt i bukhulen for senere hormonstimulering og IVF. Den øvre aldersgrensen er 35 år ved uttak.

Pasienter som er aktuelle for prosedyren er unge kvinner som skal gjennomgå behandling med stor fare for varig infertilitet som autolog og allogen stamcelletransplantasjon og strålebehandling mot bekkenregionen og der eggstokkene ikke kan plasseres utenfor strålefeltet.

Utredning ved Hodgkin lymfom

Utredning ved non-Hodgkin lymfom

Kilde: kreftforeningen.no/kreftlex.no