Hodgkins lymfom (HL) er vesentlig lokalisert til lymfeknuter og milten. Hodgkins lymfom oppstår ofte i 20–30 årsalderen. Deretter faller risikoen for å få sykdommen, men den stiger igjen i 50-årsalderen. Menn rammes noe oftere enn kvinner.

Non-Hodgkins lymfom (NHL) er en samlebetegnelse for ulike typer lymfekreft. Sykdommen oppstår ofte i lymfeknuter og milten. I 40–50 prosent av tilfellene finnes sykdommen også i andre organer. Det kan være i beinmargen, på huden, i mageregionen eller i tarmsystemet. Også denne typen rammer menn litt oftere enn kvinner. Risikoen for å bli rammet stiger jo eldre en blir.

Antall nye tilfeller med non-Hodgkins lymfom har vært økende de siste årene, mens antallet Hodgkins lymfom er stabilt.

I 2016 var det totalt 167 mennesker som fikk Hodgins lymfom. 91 menn og 76 kvinner. Fem års overlevelse er 85,8% for menn og 87,9% for kvinner.

1016 mennesker fikk non-Hodgins lymfom i 2016. 587 menn og 429 kvinner. Fem års overlevelse er 72,6% for menn og 77,1% for kvinner.

Tallene er fra 2016 og er hentet fra Kreftregisteret.

Les mer om utbredelse av Hodgkin lymfom her

Les mer om utbredelse av non-Hodkin lymfom her

Les mer om overlevelse ved non-Hodgkin lymfom her

Les mer om overlevelse ved Hodkin lymfom her

Kilde: kreftforeningen.no/kreftlex.no