Blomster-hvite-gule-fotograf-Morten-Bakken

Foto: Morten Bakken

Du kan ta kontakt med følgende likepersoner i Lymfekreftforeningen Trøndelag/Midt-Norge:

Leif Kristoffersen, Stjørdal (pasient og pårørende)
Telefon: 95 27 25 75
E-post: leif.kristoffersen@ntebb.no

Aud Nordstrand, Trondheim (pasient)
Telefon: 97 56 77 84
E-post: audnord@broadpark.no

Randi Folden, Rindal (pasient)
Telefon: 47 01 72 01
E-post: rfolden@svorka.net

Kristin Snøfugl, Støren (pasient)
Telefon: 92 65 44 82
E-post: kristinsno@hotmail.com

Knut Christensen, Trondheim (pasient)
Telefon: 46 50 29 87
E-post: knut.christensen@hotmail.no

Jon Annar Støvne, Trondheim (pasient)
Telefon: 41 10 43 67
E-post: jon.stovne@tegn3.no

Christian F. Lund, Trondheim (pasient)
Telefon: 91 76 01 75
E-post: cflund51@gmail.com

Anne Growen Støvne, Trondheim (pårørende)
Telefon 95 26 36 99
E-post: annemalerie@hotmail.com

Jan Nordstrand, Trondheim (pårørende)
Telefon: 95 19 86 95
E-post: jnor2@broadpark.no

Hanne Haugen, Trondheim (pasient)
Telefon: 95 77 60 61
E-post: hannehaug1@gmail.com

Torbjørn Langaas Lien, Trondheim (pasient)
Telefon: 95 07 65 60
E-post: tllien@ntebb.no

Wenche Marit Liøkel, Melhus (pårørende)
Telefon: 924 04 765
E-post:  mlioekel@gmail.com

Ingunn Haus, Trondheim (pasient)
Telefon:907 24 754
E-post: inguhau@ntebb.no

Felles likemannstjeneste på Vardesenteret på St. Olavs Hospital. Les mer her