Blomster-hvite-gule-fotograf-Morten-Bakken

Foto: Morten Bakken

Du kan ta kontakt med følgende likepersoner i Lymfekreftforeningen Telemark:

Hanne Kittilsen, Porsgrunn (pasient)
Tlf: 950 08 667
E-post: hanneki@me.com

Else Fretland, Lunde (pasient)
Telefon: 991 66 114
E-post: leiv-fr@online.no