Brev til OUS: Nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Lymfekreftforeningen sendte den 15. mai 2015 et brev til administrerende direktør OUS vedrørende nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. Brevet er sendt med kopi til både Helsedept., Styret i Helse SørØst, Radiumhospitalets venner, Kreftforeningen, alle pasientforeningene tilsluttet Kreftforeningen m.fl. Les brevet her.

Les mer

OUS tar imot gratis utredning om nybygg på Radiumhospitalet

Styret ved Oslo universitetssykehus stilte seg i dag bak administrerende direktør Bjørn Eriksteins forslag om å ta imot en utredning av nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet, som en gave fra foreningen Radiumhospitalets venner. Vedtaket innebærer blant annet at kreftområdet ikke blir hovedelement i første etappe av den pågående idéfaseprosessen, og at...

Les mer