Spørsmål i Stortinget

Freddy de Ruiter (AP) har sendt et skriftlig spørsmål til Høie om lymfeødem. Spørsmål: Svært mange mennesker plages mye av lymfeødem dette gir seg utslag i kraftige smerter og bl.a. omfattende hevelser i store deler av kroppen. Behandlingstilbudet til denne pasientgruppa er dårlig og preges dessuten av manglende kompetanse. Det...

Les mer