Vanlige første symptomer på lymfekreft er:
  • hovne lymfeknuter
  • infeksjons- og blødningstendenser

Hovne lymfeknuter kan føre til hoste eller pusteproblemer fordi hovne eller forstørrede lymfeknuter presser på luftveiene. Det kan også føre til nedsatt nyrefunksjon i tilfeller der lymfeknutene setter urinledere i klem.

Andre symptomer på lymfekreft kan være:
  • smerter, avhengig av hvor sykdommen er lokalisert
  • hoste eller pustebesvær
  • krafttap
  • økt tendens til infeksjoner
  • økt blødningstendens
  • hudkløe

Spesifikke almennsymptomer kan være nattesvette, feber og vekttap.

Symptomer som nevnt over kan være tegn på kreft men kan også være tegn på andre tilstander. Kreftforeningens råd er at dersom symptomene varer over tre uker, bør du kontakte lege.

Symptomer på Hodgkin lymfom

Symptomer på non-Hodgkin lymfom

Kilde: kreftforeningen.no/kreftlex.no