Styret 2017-2018

Eirik Bjelland (leder)
Nina Norstrand
Marit Rossehaug
Rune Syvertsen
Anne Kristensen
Ønsker du å være aktiv i foreningen, og kanskje bli med i ABO sitt styre? Ta kontakt på oslo@lymfekreft.no.
Varamedlemmer

Magne Berg
Frøydis Broen
Krystyna Morz