Styret i Oslo og omegn lokallag kan nås på e-post: oslo@lymfekreft.no.

Liv Fidjestøl Knudsen, styreleder
Nina Norstrand, nestleder
Magne Berg, kasserer
Eirik Bjelland, sekretær
Marit Rossehaug, styremedlem

Varastyremedlemmer
Anne Kristensen
Unni Hansen