Sørlandets rehabiliteringssenter (Vest-Agder)

Målet med tverrfaglig rehabiliteringsforløp er at den enkelte skal oppnå bedret funksjon og oppleve mestring. Dette for å kunne fungere hjemme, mestre hverdagen og kunne fortsette å leve et meningsfullt liv. Målsetting blir nøye kartlagt sammen med den enkelte, og ut fra et helhetlig menneskesyn.Sørlandets rehabiliteringssenter tilbyr individuell kreftrehabilitering og kreftrehabilitering i grupper.

Les mer om tilbudet her.

Loading...