Blomster-hvite-gule-fotograf-Morten-Bakken

Foto: Morten Bakken

Du kan ta kontakt med følgende likepersoner i Lymfekreftforeningen Rogaland:

Håkon Jan Johnsen, Sola (pasient og pårørende)
Telefon: 986 86 353
E-post: haakonjan@gmail.com

John Meling, Stavanger (pasient)
Telefon: 911 67 265
E-post: John.meling@lyse.net

Felles likemannstjeneste på Vardesenteret på Stavanger universitetssykehus. Les mer her