Mange lymfekreftpasienter opplever at både den fysiske og psykiske helsen er merkbart dårligere etter endt kreftbehandling. Det finnes flere tilbud om rehabilitering av lymfekreftpasienter i de ulike helseforetakene.

Her er en oversikt over noen av de rehabiliteringstilbud som finnes i de ulike helseforetakene. Vi tar ikke ansvar for innholdet i eksterne lenker. For å søke på et rehabiliteringsopphold, må du ta kontakt med din fastlege. Alle helseforetak skal ha oversikt over rehabiliteringstilbud på sine respektive hjemmesider.

 

 • Sommerleir på Lågøya

  Er du mellom 14 og 18 år, har noen i familien med kreft eller har mistet et familiemedlem? Da vil Kreftforeningen og Circle K invitere deg på sommerleir 26. – 29. juni 2018.

 • Tilbud til pasienter med senskader etter kreftbehandling.

  St. Olavs Hospital i Trondheim er først ut i landet med et sykehustilbud til pasienter med senskader etter kreftbehandling. Behovet er stort, sier kreftleger til NRK.

 • Montebellosenteret (Hedmark)

  Montebellosenteret (MBS) er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring. Alle kursene bygger på hovedmålsettingen «Lær å leve med endringer som følge av kreft». Trinnmodellen er utviklet for å møte kursdeltakernes ønske om mer fordypning i enkelte tema. Dermed blir prosessen etter...

 • Steffensrud Rehabiliteringssenter (Oppland)

  Steffensrud Rehabiliteringssenter tar imot pasienter med behov for aktiv rehabilitering. Rehabilitering er for den enkelte ofte en lang prosess og vi ønsker å være en aktiv medspiller underveis i denne prosessen. Vårt håp er at den enkelte pasient kan oppleve å bedre sin helse i løpet av et opphold og...

 • Ringen Rehabiliteringssenter (Hedmark)

  Ringen Rehabiliteringssenter har et godt tverrfaglig rehabiliteringstilbud til pasienter med redusert funksjonsnivå og allmenntilstand etter ulike kreftbehandlinger. Tilbudet er utarbeidet i samarbeid med Kreftforeningen. Les mer om tilbudet her.

 • Catosenteret (Akershus)

  Tilbud til kreftpasienter som har hatt ett langvarig redusert funksjonsnivå/allmenntilstand før, under eller etter en kreftbehandling og som er medisinsk i stand til å tåle rehabilitering. Tilbudet består av; kartlegging og behandling ifht. smerter, medikamentell og ikke-medikamentell behandling. Støttesamtaler og samtalegrupper. Kostholdsveiledning og tilpassing. Individuell og gruppebasert fysisk trening. Medisinsk...

 • Kysthospitalet Stavern, SiV (Vestfold)

  Målet med rehabiliteringsoppholdet etter gjennomført behandling for lymfekreft er å oppnå økt livskvalitet og bedret mestring i hverdagen gjennom økt kunnskap, individuell veiledning og trening. Mange som har gjennomgått behandling for høygradig, maligne lymfomer sliter med ettervirkninger av kreftbehandlingen. Plagene kan være av fysisk, psykisk eller sosial art.   Les...

 • Sørlandets rehabiliteringssenter (Vest-Agder)

  Målet med tverrfaglig rehabiliteringsforløp er at den enkelte skal oppnå bedret funksjon og oppleve mestring. Dette for å kunne fungere hjemme, mestre hverdagen og kunne fortsette å leve et meningsfullt liv. Målsetting blir nøye kartlagt sammen med den enkelte, og ut fra et helhetlig menneskesyn.Sørlandets rehabiliteringssenter tilbyr individuell kreftrehabilitering og...

 • LHL-klinikken Nærland (Rogaland)

  Mange trenger hjelp til å vende tilbake til en mest mulig normal tilværelse etter kreftsykdom, og forskning viser at informasjon og fysisk aktivitet kan bedre livskvaliteten til kreftpasienter. Derfor er rehabilitering en viktig del av kreftbehandlingen. En helhetlig tilnærming har som mål å bidra til økt innsikt og kjennskap til...

 • Haugland Rehabiliteringssenter (Sogn og Fjordane)

  Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter er eit rehabiliteringssenter i spesialisthelsetenesta. Her jobbar ulike faggrupper tett ilag for å gi eit godt og tilpassa tilbod til deg som pasient. Les mer om tilbudet her.