Raskere tilbake – Rehabiliteringstilbud etter kreftbehandling for yrkesaktive pasienter

Et tilbud som er aktuelt for

Yrkesaktive personer som har gjennomgått kreftbehandling og ønsker hjelp til å gjenvinne funksjon og arbeidsevne etter kreftsykdommen. Tilbudet retter seg spesifikt mot personer som skal tilbake til lønnet arbeid.

Brosjyre våren 2018 – Aker og Radiumhospitalet

Loading...