28 pakkeforløp for kreft og 31 diagnoseveiledere for fastlegene er nå etablert av Helsedirektoratet. Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasientene gjennom bedre pasientforløp ved mistanke om kreft.

Se Helsedirektoratet sin informasjonsbrosjyre om utredning ved mistanke om lymfom.

Se Helsedirektoratet sine sider om pakkeforløp for lymfomer.