Blomster-hvite-gule-fotograf-Morten-Bakken

Foto: Morten Bakken

Du kan ta kontakt med følgende likepersoner i Lymfekreftforeningen i Østfold:

Anne Karin Fjellheim, Rolvsøy
Telefon: 95 81 77 95
E-post: anne_karin_67@hotmail.com