Blomster-oransje-gule-fotograf-Morten-Bakken

Foto: Morten Bakken

Du kan ta kontakt med følgende likepersoner i Lymfekreftforeningen Akershus, Buskerud, Oslo:

Kari Strøm, Drammen (pasient)
Telefon: 417 62 768
E-post:  kari_strom@hotmail.com

Tove Nakken, Oslo (pårørende)
Telefon: 473 06 676
E-post: tove.nakken@lymfekreft.no

Magne Berg, Skedsmokorset (pasient)    
Telefon: 970 23 448
E-post: magne@berg.ac

Kaarina Engebretsen, Langhus  (pårørende)
Telefon: 975 94 598
E-post: akaarina@online.no

Einar Andresen, Oslo (pasient)
Telefon: 951 03 326
E-post : einar1and@gmail.com

Anne Kristensen, Lierstranda (pasient)
Telefon: 965 08 638
E-post: anne.kristensen54@gmail.com

Eirik Bjelland, Kolsås (pasient og pårørende)
Telefon: 468 08 868
E-post: e-mbj@online.no

Klaus Døscher, Oslo (pasient)
Telefon: 917 40 049
E-post: doesc@online.no

Turid Larsen, Oslo (pasient)
Telefon: 930 48 897
E-post: turidogjulius@live.co.uk

Nina Norstrand, Gullhaug (pasient)
Telefon: 986 26 717
E-post: nnorstrand@hotmail.com

Britt Engelstad, Asker (pårørende)
Telefon: 982 07 587
E-mail: brengels@online.no

Felles likemannstjeneste på Vardesenterne i Oslo:
Ullevål
Radiumhospitalet