Brev til OUS: Nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Lymfekreftforeningen sendte den 15. mai 2015 et brev til administrerende direktør OUS vedrørende nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. Brevet er sendt med kopi til både Helsedept., Styret i Helse SørØst, Radiumhospitalets venner, Kreftforeningen, alle pasientforeningene tilsluttet Kreftforeningen m.fl. Les brevet her.

Les mer

Forskning: Ny metode kan få flere eldre til å tåle kreftbehandling

Forskningsseksjonen i Kreftforeningen publiserer populærvitenskapelige artikler om forskere som de finansierer. De har nå publisert en artikkel om doktorgradsstipendiat Nina Ommundsen sin forskning på kreftbehandling av eldre pasienter – en klinisk observasjonsstudie av pasienter med kreft i tykk- og endetarm. Men sannsynligvis vil resultatene kunne trekke paralleller til eldre pasienter...

Les mer

VG: Norsk løsning på kreftgåten

Norske kreftforskere er i ferd med å utvikle verdens mest avanserte kreftmedisiner. For to år siden kom det første gjennombruddet, og nå strømmer milliardene inn. «Look to Norway», sier internasjonale kreftforskere når de skal snakke om den nye kreftbehandlingen, immunterapi, persontilpasset kreftmedisin. Les hele artikkelen i VG her.

Les mer

OUS tar imot gratis utredning om nybygg på Radiumhospitalet

Styret ved Oslo universitetssykehus stilte seg i dag bak administrerende direktør Bjørn Eriksteins forslag om å ta imot en utredning av nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet, som en gave fra foreningen Radiumhospitalets venner. Vedtaket innebærer blant annet at kreftområdet ikke blir hovedelement i første etappe av den pågående idéfaseprosessen, og at...

Les mer

Sjekk føflekkene dine

Er det lenge siden du tok en god titt på føflekkene dine? Ved å forebygge hudkreft, eller eventuelt å oppdage dette på et tidlig stadium, er sjansen for å bli helt frisk svært god. Les mer her.

Les mer

Spørsmål i Stortinget

Freddy de Ruiter (AP) har sendt et skriftlig spørsmål til Høie om lymfeødem. Spørsmål: Svært mange mennesker plages mye av lymfeødem dette gir seg utslag i kraftige smerter og bl.a. omfattende hevelser i store deler av kroppen. Behandlingstilbudet til denne pasientgruppa er dårlig og preges dessuten av manglende kompetanse. Det...

Les mer