Seks doser gift for å leve

I slutten av 2015 hadde 252 997 personer i Norge en kreftdiagnose. Samtidig var Norges befolkning omtrent 5 214 000. Det betyr at omtrent hvert 20. menneske i Norge vet at de har kreft.

Les mer

Akutt mangel på kreftleger

Norsk onkologisk forening har kartlagt behovet for nye onkologer. – Det er et betydelig «trykk» innen norsk onkologi, sier leder Stein Sundstrøm.

Les mer

La meg hjelpe: En tjeneste for mer praktisk hjelp

Noe av det familier og personer som er rammet av kreft eller annen alvorlig sykdom trenger, er praktisk hjelp i hverdagen. Lameghjelpe.no skal gjøre det enklere for nettverket rundt familier i krise å tilby konkret hjelp til noen de kjenner som har kreft.

Les mer