Brukermedvirkere til forskningsprosjekt etterlyses

Hanne Bersvendsen, overlege ved universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), etterlyser brukermedvirkere til et forskningsprosjekt. Prosjektet skal se på sammenhengen mellom lymfekreft og seksualitet hos pasienter som har gjennomgått høydosebehandling. Hun søker én mann og én kvinne. Korrespondansen vil hovedsaklig foregå pr tlf og e-post så du kan komme fra hele landet....

Les mer

Livsmestringskurs på Montebellosenteret 22.-29. mars

22. mars til 29. mars 2019 arrangerer Montebellosenteret Livsmestringskurs for alle som har, eller har hatt lymfekreft. Kurset kan søkes alene eller med nær pårørende, og egner seg best etter primærbehandling. Fra nettsiden til Montebellosenteret: Kursets innhold Trinn 1 kurs «Kreft – hva nå?» er grunnleggende. Her treffer du andre...

Les mer

Verdens lymfomdag 15. september

For å markere verdens lymfomdag, og samtidig forsøke å sette fokus på de noe yngre medlemmene i foreningen, arrangerer foreningen en Opplevelseshelg. Dette blir en helg med flere spennende aktiviteter som man vanligvis ikke ville hatt anlending til å delta i. Vi har satt sammen et spennende program som begynner...

Les mer

Sommerleir på Lågøya

Er du mellom 14 og 18 år, har noen i familien med kreft eller har mistet et familiemedlem? Da vil Kreftforeningen og Circle K invitere deg på sommerleir 26. – 29. juni 2018.

Les mer

Vellykket vårsamling og årsmøte i lokallag Nord-Norge

16. – 18. mars var det årsmøte og vårsamling i lokallag Nord-Norge i Bodø. Samlingen ble gjennomført i samarbeid med Blodkreftforeningen. Helgens hovedpunkt var foredraget «Ernæring ved kreft» ved ernæringsfysiolog Trine Larsen. En stor takk rettes til alle for en trivelig helg og til styrerepresentantene i de to pasientforeningene som...

Les mer