Blomster-oransje-gule-fotograf-Morten-Bakken

Foto: Morten Bakken

Du kan ta kontakt med følgende likepersoner i Lymfekreftforeningen Nord-Norge:

Skjalg Holm, Tromsø (pasient og pårørende)
Telefon: 91 73 32 32
E-post: skjalgho@online.no

Kari Sandberg, Mo i Rana (pasient)
Telefon: 41 25 44 31
E-post: sandbergkari@hotmail.com

Ellen Rognan, Bodø (pårørende)
Telefon: 975 89 229
E-post: ellening@online.no

Kristine A. Wisth, Bodø (pasient)
Telefon: 911 77 526
E-post: wisthk@online.no

Felles likemannstjeneste på Vardesenterne i Tromsø og Bodø:
Nordlandssykehuset, Bodø
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø