Lokallagenes fremste oppgave er å være et nettverk for lymfekreftpasienter i regionen. Dette innebærer å arrangere faglige møter, gjerne i samarbeid med andre pasientforeninger, og sosiale aktiviteter for medlemmene.

Lymfekreftforeningen har 10 lokallag.