Slottsfjellet-bilde-Lymfekreftforeningen

Slottsfjellet i Tønsberg

Vestfold lokallag av Lymfekreftforeningen omfatter Vestfold fylke. Lokallaget kan nås på e-post: vestfold@lymfekreft.no.

Styret i Vestfold lokallag

Sigurd A Grønhaug, styreleder
Ulf Gunnar Lorentzen, nestleder
Kari Jacobsen, kasserer
Ann Jeanette Sparre, sekretær
Erik Bjerke, styremedlem
Bjarne Bø, styremedlem
Bjørn Willy Hansen, styremedlem

Kontakt oss på e-post dllymfekreftvestfold@lymfekreft.no

Støtt vår sak!

Vi håper at akkurat du er interessert i støtte vårt lokale arbeid i Lymfekreftforeningen. Vårt lokallag er registrert som mottaker i Norsk Tippings Grasrotandelen. Lokallaget håper du kan vurdere å registrere de som mottaker av din grasrotandel. Lokallagets org.nr. er: 998 529 948. Vi takker for din velvillighet!