Telemarkskanalen-bilde-Lymfekreftforeningen

Telemarkskanalen

Telemark lokallag av Lymfekreftforeningen omfatter Telemark fylke. Lokallaget kan nås på e-post: telemark@lymfekreft.no.

Styret i Telemark lokallag
  • Else Fretland, styreleder
  • Hanne Kittilsen, nestleder og sekretær
  • Aslak Kolbu, kasserer

Varastyremedlemmer

  • Thorild Skogli
  • Runar Sørlie

Årsmøte 28. mars kl. 18-21
Hvor: Lærings og mestringssenteret ved sykehuset Telemark i Skien.

Møtet starter med servering av snitter, kaffe, te og frukt.

Vi får besøk av kreftkoordinator på poliklinikken Morten Holt som skal snakke om kreftkoordinators funksjon på kreftpoliklinikken. Evt. nytt, og han vil gjerne ha spørsmål og dialog. Hans innslag blir før selve årsmøtet.

Saksliste:

1: Godkjenning av innkalling og saksliste
2: Valg av møteleder
3: Valg av referent
4: Valg av 2 personer til å skrive under protokollen
5: Styrets årsberetning (legges frem i møtet.)
6: Regnskap (legges frem i møtet).
7: Innkomne forslag.

Forslag sendes inn en uke før til: Else Fretland, Prestegårdsvegen 62, 3825 Lunde. Mob: 99166114 – mail: leiv-fr@online.no

8: Valg, alle er på valg. Valgkomiteen melder er at alle er villig til å ta gjenvalg. Benkeforslag er velkommen.
9: Valg av ny valgkomite

Etter årsmøtet vil Else lede en samtale om veien videre.

Du er hjertelig velkommen!

___________________________

Støtt vår sak!

Vi håper at akkurat du er interessert i støtte vårt lokale arbeid i Lymfekreftforeningen. Vårt lokallag er registrert som mottaker i Norsk Tippings Grasrotandelen. Lokallaget håper du kan vurdere å registrere de som mottaker av din grasrotandel. Lokallagets org.nr. er: 911 912 457. Vi takker for din velvillighet!