Vi har gleden av å invitere deg til årets høydepunkt i Lymfekreftforeningen – landskonferansen! I 2020 returnerer vi til Hamar og legger opp til et spennende og variert program, der du får muligheten til å høre fra, og snakke med, de fremste ekspertene innenfor feltet.

Vi ønsker først og fremst å skape en arena for fellesskap, der du kan komme sammen med andre mennesker i samme situasjon som deg selv. Vi legger derfor opp til hyggelig sosialt samvær og erfaringsutveksling. Dette er en viktig del av rehabiliteringsarbeidet, ikke bare for dere som er direkte berørt, men også for pårørende.

Samtidig som landskonferansen arrangerer vi også landsmøte. Alle betalende medlemmer har stemmerett på landsmøte og her kan du være med og bestemme over retningen foreningen skal ta.
Sakspapirene legges ut på internett en mnd før landsmøte.

Bli med på en helg med faglig påfyll, muligheten til å treffe de som kjenner lymfekreftfeltet best, og ikke minst god underholdning.

Påmeldingsfristen er 15. februar.

Et utvalg av årets foredragsholdere


Daniel Heinrich

Onkolog og leder for onkologisk forening, Akershus universitetssykehus.

Daniel Heinrich er en av landets fremste onkologer og er nyvalgt leder for Onkologisk forening. Han er spesielt opptatt av tilgangen til nye kreftlegemidler. Godkjenning av nye kreftlegemidler kan ta lang tid, noe som skaper stor bekymring hos han. Daniel er ikke redd for å lufte sine bekymringer og er en tydelig stemme i debatten når det gjelder å få frem skjevheten og urettferdigheten som dagens system skaper.

Denne urettferdigheten treffer lymfekreftpasienter i like stor grad som andre kreftpasienter, og Daniel vil fortelle oss om hvordan dagens system fungerer og arbeidet som gjøres for å belyse urettferdigheten som systemet skaper.

Frode Skanke

Lege og medisinskfagligansvarlig ved Unicare Rehabilitering Røros.

Frode Skanke har dedikert sin karriere til rehabilitering av kreftpasienter. Med et helhetlig perspektiv på rehabilitering tar han hensyn til hele kroppen, både det fysiske og det psykiske.

Rehabilitering for kreftpasienter kan være like aktuelt 3 måneder etter behandling som 3 år, eller mer, etter behandling. Frode har derfor et budskap som er viktig for mange.


Tom Børge Johannesen

Nestleder i Registeravdelingen ved Kreftregisteret og leder for medisinsk faggruppe.

Tom Børge er ansvarlig for korrekt innrapportering av data, behandling, og utlevering av data til forskningsprosjekter. Han er administrativt ansvarlig for Nasjonalt kvalitetsregisteret for lymfoide sykdommer og jobber også i deltidsstilling ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus.

Tom Børge vil gi oss en innføring i Kreftregisteret sin rolle, hvordan de jobber, med litt ekstra fokus på funnene fra nasjonalt kvalitetsregister.


Rammeprogram


Fredag 8. mai

Kl. 18.00 – Landsmøte

Kl. 20.30 – Middag

Lørdag 9. mai

Kl. 09.00 – 17.00 – Landskonferanse og utflukter

Kl. 19.00 – Festmiddag

Søndag 10. mai

Kl. 09.00 – 12.00 – Landskonferanse

KL. 12.30 – Lunsj etterfulgt av hjemreise

Egenandel


Egenandelen er på 1750,- per person for medlemmer. Ikke medlemmer betaler kroner 2500,- per person i dobbeltrom og 3100,- i enkeltrom for deltagelse. For dette får du dekket alle måltider fra middag på fredag (obs husk at det er sen middag), til lunsj på søndag. Du får to overnattinger på Scandic hotel Hamar og gode faglige foredrag. Egenandelen dekker også utflukten. Mer informasjon om denne kommer siden.

Informasjon om transport


Fra Oslo med tog – Ta linje R10 fra Oslo sentralstasjon. Togturen tar 75 minutter.
Fra Gardermoen med tog – Linje R10 går fra Oslo lufthavn til Hamar. Turen tar 51 minutter.
Reise med bil – 125 km nordover fra Oslo, turen tar ca. halvannen time.