Kontaktlegeordning innføres fra 15. september

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder til den nye ordningen med kontaktlege i spesialisthelsetjenesten. Kontaktlegeordningen gjelder fra 15. september 2016.
Les veiledningen her

Loading...