Blomster-oransje-gule-fotograf-Morten-Bakken

Foto: Morten Bakken

Du kan ta kontakt med følgende likepersoner i Lymfekreftforeningen Innlandet:

Odd B. Hauge, Hamar (pasient)
Telefon: 917 91 783
E-mail: obhauge@online.no

Bjørg Strand, Gjøvik (pasient)
Telefon: 483 56 969
E-mail: bjorg@strandmail.com

Ivar Solum, Gjøvik (pasient)
Telefon: 909 47 676
E-post: ivar@ivarsverden.no