Personer som ikke drar nytte av tradisjonell behandling kan være aktuell for kliniske studier. Kliniske studier er studier som utføres på mennesker. Det er også kjent som utprøvende behandling. Hensikten med kliniske studier er å undersøke virkningen av en ny medisinsk behandlingsmetode.

Pasienter som kommer med i kliniske studier får tett oppfølgning for å oppdage mulige bivirkninger og effekter.

denne siden til Oslo universitetssykehus finner du en oversikt over pågående kliniske studier. Det er kun behandlende lege som kan søke plass for deg i studien.

Oversikten kan være vanskelig å navigere i. Vi foreslår at du filtrerer på det som heter Kategori (velg kreft), og så Relevant behandling (velg lymfekreft).