Hva er lymfekreft?

Årlig er det ca. 1200 mennesker i Norge som får lymfekreft. Lymfekreft er kreft som oppstår i kroppens lymfeceller, som i utgangspunktet vil si at det kan oppstå hvor som helst i kroppen. Det vanligste er at det oppstår i en lymfeknute. Det finnes to hovedtyper av lymfekreft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom. Disse deles igjen i flere undergrupper.

Lymfekreft rammer noe hyppigere menn enn kvinner. Mens Hodgkin lymfom er mer vanlig blant unge mennesker i 20-30 års alderen, er non-Hodgkin vanligere med stigende alder. Årlig er det ca. 160 tilfeller av Hodgkin lymfom, og litt over 1000 tilfeller av non-Hodgkin lymfom.

Lymfekreft oppstår når en normal lymfecelle omdannes til en kreftcelle pga mutasjoner. Presis årsak til disse mutasjonene er ukjent, men nedsatt immunforsvar som følge av virusangrep, radioaktiv stråling eller giftstoffer øker risikoen.

Andre kreftformer som f.eks. lunge- eller brystkreft kan metastasere seg via lymfesystemet til lymfeknutene, men dette skilles fra lymfekreft.

Hodgkins lymfom

Hodgkins lymfom rammer i underkant av 200 mennesker i året og er mer vanlig blant unge i 20-30 års alderen. Hodgkins lymfom er stort sett lokalisert til lymfeknuter og milten og hovne lymfeknuter på halsen over kortere eller lengre tid er en vanlig start på sykdommen. Ledsagende symptomer kan være feber, vekttap, økt svetting eller kløe over hele kroppen.

Dersom sykdommen har sitt opphav mellom lungene kan de første symptomene være hoste eller pustebesvær.

Hodgkin lymfom deles inn i fem undergrupper, som hver har betydning for behandling og prognose.

Non-Hodgkins lymfom

De aller fleste tilfellene av lymfekreft er non-Hodgkins lymfom og disse deles inn i rundt 40 undergrupper som består av T-celle lymfom og B-celle lymfom. Årlig rammes ca. 1000 mennesker. Som ved Hodgkins lymfom oppstår denne også i lymfeknuter og i milten, men i 40-50% av tilfellene finnes den i andre organer som benmarg, hud, mage eller tarmsystem.

Antallet nye tilfeller har økt markant de siste årene uten at man har klart å avdekke årsak til dette. Risikoen for å bli rammet øker med alderen.

Kilde: kreftlex.no/ nhi.no