En likeperson er et medmenneske og en kvalifisert legperson. En likeperson er først og fremst et medmenneske som i kraft av sine erfaringer kan være til hjelp for andre mennesker i deres bearbeiding av egen livssituasjon.

Meningen er at du som har sykdommen eller er pårørende skal kunne ringe en av våre likepersoner når du måtte ha behov for det. Likepersoner kan ikke gi deg svar på alle spørsmål du måtte ha angående sykdom, behandling, økonomiske rettigheter osv. men de kan lytte til dine bekymringer og gi deg råd.

Alle likepersoner har gjennomgått kurs og er pålagt taushetsplikt.

 

Vil du være likeperson/kontaktperson i Lymfekreftforeningen?

Likepersoner er medlemmer som hjelper/har kontakt med andre medlemmer – både pasienter og pårørende. Å ha likepersoner og en god likepersonstjeneste er et av satsningsområdene i Lymfekreftforeningen, og det blir arrangert kurs i likepersonssarbeid. Det er viktig at vi får med personer fra hele landet.

Interesserte kan henvende seg til sekretariatet på telefon 22 20 03 90 eller e-post post@lymfekreft.no.

Retningslinjer for likepersonstjenesten i Lymfekreftforeningen