Friske naboceller hjelper kreftceller

Stadig oftere får pasienter tilbud om to ulike legemidler samtidig. Dette gjøres for å redusere sannsynligheten for at kreftcellene blir motstandsdyktige mot behandlingen.

Lina Prasmickaite, forsker ved Avdeling for tumorbiologi på Radiumhospitalet, har brukt flere år på å studere hvorfor noen kreftceller blir immune mot behandling.

Les mer her

Skrevet av Hege Fantoft Andreassen, Kreftforeningen

Kreftforeningen er en av finansieringskildene til dette prosjektet.

Loading...