INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2017 Agde

Aktivitet detaljer

 • tirsdag | 14. mars 2017
 • 18:00
 • Kreftforeningens lokaler i Dronningensgt. 2A i Kristiansand

Til medlemmene i Lymfekreftforeningen Agder.
INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2017

Tirsdag 14.mars kl 18.00 avholdes medlemsmøte og årsmøte for Lymfekreftforeningen Agder. Medlemsmøte er i samarbeid med Blodkreftforeningen.

Til medlemmene i Lymfekreftforeningen Agder.

INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2017
Tirsdag 14.mars kl 18.00 avholdes medlemsmøte og årsmøte for Lymfekreftforeningen Agder. Medlemsmøte er i samarbeid med Blodkreftforeningen.

Sted: Kreftforeningens lokaler i Dronningensgt. 2A i Kristiansand.

Vi starter møtet med å ønske UIA professor og forsker Sveinung Berntsen Stølevik velkommen.
Han skal holde foredrag med tema ”Hvorfor velge en fysisk aktiv hverdag”.

Vi tar så en pause med kaffe og rundstykker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle

 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av to til å undertegne protokoll
 • Styrets årsberetning
 • Årsregnskap
 • Valg
 • Innkomne forslag

Årsmelding, regnskap og valgkomiteens innstilling deles ut på møtet.

Vi håper mange kommer!

Med vennlig hilsen Styret i Lymfekreftforeningen Agder

Reidun Westergren
Leder

Loading...