Årsmøte i lokallag Trøndelag

Aktivitet detaljer

  • torsdag | 27. februar 2020
  • 18:00
  • Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt 32
  • 95076560

Vi inviterer til årsmøte torsdag 27. februar kl. 18.00

Sted: Kreftforeningens lokaler i Trondheim, Prinsensgate 32.

Sakslisten er som følger:

  • Konstituering av årsmøtet. Valg av møteleder, referent, samt to til å underskrive protokollen
  • Styrets årsmelding for 2019
  • Regnskap for 2019
  • Valg (valgkomiteen legger frem sin innstilling)
  • Innmeldte saker*
  • Avslutning

Etter årsmøte blir det en åpen diskusjon om lokalforeningens arbeid i 2020 og mulighet for å komme med ønsker og ideer!

*Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes til torbjornlangaaslien@gmail.com innen 20.02.20

Det blir enkel servering.

Velkommen!

 

Loading...