Årsmøte i lokallag Telemark

Aktivitet detaljer

  • mandag | 30. mars 2020
  • 18:00
  • Lærings og mestringssenteret ved Sykehuset Telemark i Skien bygg 70
  • 99166114

Saksliste:

1: Godkjenning av innkalling og saksliste
2: Valg av møteleder
3: Valg av referent
4: Valg av 2 personer til å skrive under protokollen
5: Styrets årsberetning (legges frem i møtet.)
6: Regnskap (legges frem i møtet).
7: Innkomne forslag. (Forslag sendes inn en uke før til: Else Fretland, Prestegårdsvegen 62, 3825 Lunde. Mob: 99166114 – mail: leiv-fr@online.no)
8: Valg til styret og valgkomiteen.
9: Evt

Hanne Kittilsen skal snakke om hvordan det går med utviklingen av det nye Kreftsenteret ved Sykehuset Telemark.

Det blir servert snitter, kaffe, te og frukt.

NB! Pga servering, ønskes beskjed til Else Fretland, Mob: 99166114 – eller

mail: leiv-fr@online.no innen 27.3 om du kommer.

Du er hjertelig velkommen!
Hilsen Styret

Loading...