Alle kontroller bør omfatte samtale med legen og klinisk undersøkelse, med spesiell vektlegging på lymfekjertelstatus og undersøkelse av hjerte, lunger og magen.

Blodprøve utføres ved alle kontroller, spesielt hos pasienter som har fått strålebehandling mot hals og/eller øvre del av mediastinum. Det tas også leverfunksjonsprøver og nyrefunksjonsprøver (særlig etter strålebehandling mot nyreregionene).

Røntgen av lungene (thorax). Man kan benytte enten røntgen thorax eller CT thorax.

MR-undersøkelse bør overveies hvis det kreves hyppige kontroller, særlig hos barn og ungdom for å redusere strålebelastningen.

Ultralyd av mage og bekken. Ultralyd av lever, milt og mage- og bukregion kan være aktuelt.

Hvor ofte kontrollene skal gjennomføres avhenger av sykdommens art og hvilken behandling du har gjennomført.

Det er utfordrende å være pårørende ved kreftsykdom. Her er tips og råd til deg som er pårørende.

Seneffekter

Langtidsoppfølgingen av pasienter som har blitt kurert med store strålefelt viser at denne behandlingen er forbundet med betydelige seneffekter. Forskningsresultater fra de siste 10–15 år har vist at store strålefelt ikke lenger er nødvendig, og at stråledosene nå reduseres når behandlingen kombineres med kjemoterapi. Denne utviklingen i behandling av lymfom bestemmer mye av dagens behandlingsprinsipper og strålebehandlingens plass.

Lavt stoffskifte

Strålebehandling mot halsen kan føre til lavt stoffskifte (hypothyreose). Så mange som 50 prosent utvikler hypothyreose etter strålebehandling mot halsen. Symptomer på lavt stoffskifte kan være trøtthet, fryser lett, vektøkning og ødemer (vann i kroppen).

Ny kreftsykdom kan også være en seneffekt

Både cellegift, strålebehandling og allogen stamcelletransplantasjon kan føre til ny kreft. Kreftformer som leukemi, blærekreft (etter cellegift), brystkreft, lungekreft, hudkreft og sarkomer. Dette kan oppstå 2-30 år etter behandling.

Forebygging av ny kreftsykdom:
● god og riktig behandling
● unngå strålebehandling der det er mulig hos yngre pasienter
● screening for brystkreft
● unngå tilleggsfaktorer som røyking og soling
● undersøk muligheten for ny kreft – få rask utredning

Endringer i livet på grunn av seneffekter

Flere mennesker opplever at livet endrer seg, mentalt så vel som fysisk, i forbindelse med kreftsykdom og behandling. Yteevne og energinivå kan bli redusert. Arbeidsevne og arbeidsliv kan bli påvirket. Dette kan vedvare i lang tid etter behandling er avsluttet.

At yteevne og energinivå blir redusert kan også gå ut over seksuallivet.

Her kan du lese mer om tretthet og utmattelse/fatigue (unormal tretthet) og andre seneffekter.

Les mer om oppfølging ved Hodgkin lymfom her

Les mer om oppfølging ved non-Hodgkin lymfom her

Kilde: kreftforeningen.no/kreftlex.no

Få hjelp med rettigheter

Det kan hende at du har behov for at noen bistår deg i dine saker overfor det offentlige, eller du har behov for generell rådgivning. Her er noen av stedene du kan få hjelp. Les mer her

Her kan du også se en oversikt over de ti vanligste spørsmålene Kreftforeningen får, og svarene de gir.