Vi søker deltakere til en opplysningskampanje om fatigue

I forbindelse med Lymfomuka jobber vi nå med en opplysningskampanje for å sette fokus på fatigue etter lymfekreftbehandling.Vi ønsker 6-8 personlige historier som kan kaste lys over denne usynlige sykdommen. Det vil bli gjort individuelle opptak, og hver filmsnutt vil vare mellom 40-60 sekunder. Vi vil være behjelpelige med fokus...

Les mer

Velkommen til koronaquiz

Like før påske fikk vi den gledelige beskjeden at vi har fått midler fra Stiftelsen Dam til å arrangere virtuell quiz for våre medlemmer. Prosjektet er et samarbeid med Munn- og halskreftforeningen og Prostatakreftforeningen. De andre pasientforeningene vil også bli invitert. Mange holder seg hjemme i dugnadens ånd for å...

Les mer

Innkalling til landsmøte

Lymfekreftforeningen innkaller med dette til landsmøte fredag 3. mai kl. 18.00 på Sundvolden hotell. Saker som skal behandles er: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen 3. Godkjenning av saksliste 4. Årsmelding og orientering av denne 5. Årsregnskap og godkjenning av dette...

Les mer

Treningstilbud for kreftrammede i Oslo høst 2017

Tilpasset fysisk aktivitet kan være særdeles gunstig for de som har en kreftsykdom. Det kan blant annet bidra til å redusere bivirkninger av kreftbehandling, opprettholde og bedre fysisk form og gi økt energi og overskudd. Det er nå etablert lavterskel treningstilbud for kreftrammede ved Sagene frisklivssentral og Oscar/Frogner frisklivssentral.

Les mer

Kjetil Taskén fikk pris

Kjetil Taskén mottok prestisjetung pris for kreftforskning. Kreftforskningsprisen, som hvert år deles ut av Kreftforeningen, er på én million kroner.

Les mer

Fatigue – hva er det og hvordan mestre det?

Lærings- og mestringssenteret på Radiumhospitalet inviterer til kurs. Studier viser at fatigue/ økt trettbarhet er noe av det som plager pasienter mest etter kreftbehandling.  Kurset skal bidra til økt kunnskap om fatigue/tretthet etter kreftbehandling og gi mulighet for erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.

Les mer

Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling

Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, ble opprettet i 2005 for å forske på seneffekter etter kreftbehandling og for å formidle kunnskap om seneffekter til pasienter, helsepersonell og helsemyndigheter. I all hovedsak mottas pasienter som en del av pågående studier. Overordnet er målet for Kompetansetjenesten å...

Les mer