Kan jeg bli likeperson?

Vil du være likeperson/kontaktperson i Lymfekreftforeningen? Likepersoner er medlemmer som hjelper/har kontakt med andre medlemmer – både pasienter og pårørende. Å ha likepersoner og en god likepersonstjeneste er et av satsningsområdene i Lymfekreftforeningen, og det blir arrangert kurs i likepersonssarbeid. Det er viktig at vi får med personer fra hele...

Les mer