Blomster-hvite-gule-fotograf-Morten-Bakken

Foto: Morten Bakken

Du kan ta kontakt med følgende likepersoner i Lymfekreftforeningen Bergen og omegn:

Magnus Mjelde, Rådal (pasient og pårørende)
Telefon: 995 22 860
E-post: magnus.hjemme@gmail.com

Heidi Laurhammer, Bergen (pasient)
Telefon: 411 45 657
E-post: heidi@haugnett.no

Anne Haugland, Flaktveit (pasient)
Telefon: 932 41 816
E-post: hauglandanne@yahoo.no

Marie Hesselberg, Bergen (pasient)
Telefon: 913 00 904
E-post: mhessel@online.no

Felles likemannstjeneste på Vardesenteret på Haukeland universitetssykehus. Les mer her