I 95 prosent av tilfellene kan man ikke se en årsak til lymfekreft. Forskning viser til noen mulige årsaksfaktorer (i ca 4 prosent av tilfellene):

● Mikrober som blant annet er virus og bakterier
● Svekket immunforsvar
● HIV-infeksjon
● Pasienter som får immunsupprimerende behandling (legemidler som påvirker immunforsvaret), inkludert organtransplanterte
● Sjeldne medfødte sykdommer
● Reumatoid artritt og andre autoimmune sykdommer. Det er en overhyppighet av non-Hodgkin lymfom hos disse pasientgruppene.
● Løsemidler, fargestoffer og sprøytemiddel. Noen studier viser en overhyppighet av non-Hodgkin lymfom hos personer som har vært utsatt for dette.
● I noen tilfeller også arvelighet

Levemåten vår kan påvirke risikoen for å utvikle kreft. Du kan selv ta noen valg som bidrar til å forebygge kreft.

Kilde: kreftforeningen.no