Velkommen til Lymfekreftforeningen Akershus, Buskerud, Oslo lokallag (ABO). Lokallaget kan nås på e-post: oslo@lymfekreft.no.

Grunnet situasjonen med koronavirus er det midlertidig oppfør i alle lokale arrangementer.

Husk at våre likepersoner er tilgjengelig per telefon og epost.


Les protokollen fra 2019 her.


ABO sitt styre for 2019.

Nina Norstrand, leder

Anne Kristensen, nestleder

Magne Berg, kasserer

Marit Rosseshaug, sekretær

Balasingam Yogarajah (Rajah), styremedlem

Varamedlemmer:

Erik Bjelland


Lokallaget i ABO avholder jevnlig medlemsmøter, foredrag og andre sosiale aktiviteter. Informasjon legges ut her.


Likepersoner

Treningstilbud for kreftrammede i Oslo
Sagene, Frogner og Østensjø Frisklivssentral har et treningstilbud til alle i Oslo-området som har hatt kreft. Tilbudet er gratis. Se brosjyre her.

Støtt vår sak!  Vi håper at akkurat du er interessert i støtte vårt lokale arbeid i Lymfekreftforeningen. Vårt lokallag er registrert som mottaker i Norsk Tippings Grasrotandelen. Lokallaget håper du kan vurdere å registrere det som mottaker av din grasrotandel. Lokallagets org.nr. er: 995 727 617. Vi takker for din velvillighet!