Velkommen til Lymfekreftforeningen Akershus, Buskerud, Oslo lokallag (ABO). Lokallaget kan nås på e-post: oslo@lymfekreft.no.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ABO inviterer alle medlemmer til åpent møte og årsmøte 11. februar kl. 18.00. Møtet finner sted i Kreftforeningens lokaler i Kongens gate 6, Oslo.

Her kan du se programmet for kveldet, og årsberetningen for 2019.

Saker som ønskes tatt opp under årsmøte må være styret i hende innen 28. januar. Forslag sendes oslo@lymfekreft.no.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Les protokollen fra 2019 her.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ABO sitt styre for 2019.

Nina Norstrand, leder

Anne Kristensen, nestleder

Magne Berg, kasserer

Marit Rosseshaug, sekretær

Balasingam Yogarajah (Rajah), styremedlem

Varamedlemmer:

Erik Bjelland

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Lokallaget i ABO avholder jevnlig medlemsmøter, foredrag og andre sosiale aktiviteter. Informasjon legges ut her.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Likepersoner

Treningstilbud for kreftrammede i Oslo
Sagene, Frogner og Østensjø Frisklivssentral har et treningstilbud til alle i Oslo-området som har hatt kreft. Tilbudet er gratis. Se brosjyre her.

Støtt vår sak!  Vi håper at akkurat du er interessert i støtte vårt lokale arbeid i Lymfekreftforeningen. Vårt lokallag er registrert som mottaker i Norsk Tippings Grasrotandelen. Lokallaget håper du kan vurdere å registrere det som mottaker av din grasrotandel. Lokallagets org.nr. er: 995 727 617. Vi takker for din velvillighet!