Velkommen Lymfekreftforeningen Akershus, Buskerud, Oslo lokallag (ABO). Lokallaget kan nås på e-post: oslo@lymfekreft.no.

ABO inviterer til årsmøte torsdag 14. februar 2019 kl. 18.00
Program:

 • Åpnet medlemsmøte med foredrag av Dr. Marianne Brodtkorb fra Lymfomdagen på Radiumhospitalet.
 • Årsmøte agenda:
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
  • Styrets årsberetning
  • Årsregnskap 2018/ budsjett 2019
  • Innkomne forslag
  • Valg

Saker som ønskes tatt opp under pkt Innkomne forslag må være styret i hende innen 4. februar 2019. Forslag sendes til oslo@lymfekreft.no.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

årsmøtet 7. februar 2018 ble følgende styre valgt.

Nina Nordstrand, leder

Anne Kristiansen, nestleder

Magne Berg, kasserer

Marit Rosseshaug, sekretær

Magnea Arnadottir, styremedlem

Varamedlemmer:

Erik Bjelland

Frøydis Broen

Balasingam Yogarajah (Rajah)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Lokallaget i ABO avholder jevnlig medlemsmøter, foredrag og andre sosiale aktiviteter. Informasjon legges ut her.

14. februar 2019: Årsmøte i Kongensgate 6.
Vi kommer tilbake med mer informasjon.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Likepersoner

Treningstilbud for kreftrammede i Oslo
Sagene og Frogner Frisklivssentral har et treningstilbud til alle i Oslo-området som har hatt kreft. Tilbudet er gratis. Se brosjyre her og nettsiden deres her.

Støtt vår sak!  Vi håper at akkurat du er interessert i støtte vårt lokale arbeid i Lymfekreftforeningen. Vårt lokallag er registrert som mottaker i Norsk Tippings Grasrotandelen. Lokallaget håper du kan vurdere å registrere det som mottaker av din grasrotandel. Lokallagets org.nr. er: 995 727 617. Vi takker for din velvillighet!